Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Štítky:
Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Na úřední desce byl zveřejněn návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020 - 2021.

Více

Publikováno 6. 4. 2021 16:53

Výsledky voleb

Na úřední desce byl zveřejněn Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.

Více

Publikováno 6. 4. 2021 16:52

Informace vodoprávního úřadu MěÚ Nové Město na Moravě

Vzhledem k aktuálnímu počasí, stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci žádáme občany města Nové Město na Moravě a obcí ve správním obvodu Obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě, aby důsledně šetřili vodou (odebíranou z potoků, řek, vodních nádrží, ze studen, jiných

Více

Publikováno 6. 4. 2021 16:52

Račice budou mít obecní znak

Zastupitelstvo obce schválilo záměr vytvoření obecního znaku. Zpracováním návrhů, ze kterých bude nový znak vybrán, byl pověřen heraldik Mgr. Jan Tejkal.

Více

Publikováno 6. 4. 2021 16:51

Rekonstrukce vodovodu

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu vodovodního řadu v obci byla ve spolupráci se SVaK Žďársko zahájena příprava rekonstrukce. V letošním roce dojde k vytvoření projektové dokumentace a vyřízení povolení. Rekonstrukce proběhne v roce 2019.

Více

Publikováno 6. 4. 2021 16:50

Schválený rozpočet na rok 2018 a Rozpočtový výhled na roky 2019-2020

Zastupitelstvo obce Račice schválilo na svém zasedání dne 22. 12. 2017 rozpočet na rok 2018 a Rozpočtový výhled na roky 2019-2020. Oby dokumenty byly schváleny bez úprav, jsou zveřejněny na úřední desce. 

Více

Publikováno 6. 4. 2021 16:50

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Na úřední desce byl zveřejněn návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019 - 2020.

Více

Publikováno 6. 4. 2021 16:49

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce za rok 2016 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 15. 6. 2017 usnesením č. 08/2017 bez výhrad. Závěrečný účet a účetní závěrka vč. příloh je vyvěšena na úřední desce.

Více

Publikováno 6. 4. 2021 16:48

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Na úřední desce byl zveřejněn návrh rozpočtu a střednědobého výhledu.

Více

Publikováno 6. 4. 2021 16:48

Další přerušení dodávky el. energie

Firma E.ON oznamuje, že z důvodu rekonstrukce vedení bude docházet k přerušení dodávky el. energie v termínech: 7. 2., 10. 2., 14. 2., 17. 2. a 21. 2. vždy v termínu 7:30 až 15:30.

Více

Publikováno 6. 4. 2021 16:47