Vyhledávání


Kontakt

Obec Račice
Račice 23
592 55 Bobrová

Datová schránka: fhhaxat

566 673 256

E-mail: racice@racice.net

Dotace na kotle

28.07.2015 12:05

Kraj Vysočina připravuje dotační titul pro fyzické osoby na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za automatické kotle na uhlí s dotací 70 %, kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) s dotací 75 %, plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu s dotací 80 %. Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tis. Kč. V současné době se nastavují podmínky pro čerpání, výzva k předkládání projektů na Krajský úřad Kraje Vysočina bude zahájen pravděpodobně v prvním čtvrtletí roku 2016. Bližší informace na OÚ.

V této souvislosti OÚ připomíná občanům povinnost dodržovat při provozu kotlů podmínky dané zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, např. dle § 17 podmínku spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva uvedená v povolení provozu.

Jan Jež