Příjem žádostí a dalších podání

 
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
je možno podat:
  • písemně
  • osobně
  • e-mailem
  • elektronickým podáním
  • telefonicky