Vyhledávání


Kontakt

Obec Račice
Račice 23
592 55 Bobrová

Datová schránka: fhhaxat

566 673 256

E-mail: racice@racice.net

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

SAZEBNÍK
úhrad nákladů za poskytování informací
Obecní úřad Račice
Informace jsou poskytovány v souladu se zák. č. 106/1999Sb, o svobodném přístupu k informacím, § 17 za úhradu a za podmínek podle následujícího sazebníku:
 
A. Je-li požadováno poskytnutí informací , stanoví se úhrada jako součet:
 
I. Náklady na vyhledání informace:

 

 

1. náklady na vyhledání informace podle zák. č. 106/1999Sb.
    o svobodném přístupu k informacím za každou započatou
    půlhodinu
50,- Kč
2. náklady na vyhledání informace spojené s mimořádně rozsáhlým
    vyhledáváním za každou započatou půlhodinu
300,- Kč

 

 
II. Náklady na pořízení kopie nebo výtisku:

 

 

1. pořízení jednostranné kopie nebo výtisku formátu A4 za 1 list
2,- Kč
2. pořízení oboustranné kopie nebo výtisku formátu A4 za 1 list
3,- Kč
3. pořízení jednostranné kopie nebo výtisku jiného formátu než formátu
    A4 za 1 list
4,- Kč
4. pořízení oboustranné kopie nebo výtisku jiného formátu než formátu
    A4 za 1 list
5,- Kč

 

 
III. Náklady na opatření technických nosičů:

 

 

1. za 1 ks diskety
7,- Kč
2. za 1 ks CD, CD-ROM
7,- Kč
3. za 1 ks DVD
8,- Kč
4. jiný typ nosiče (flash disc)
8,- Kč

 

 
Kopírování a úkony na vlastních technických nosičích žadatele nejsou přípustné.
 
IV. Náklady na odeslání informací žadateli:

 

 

1. náklady na použitou nebo požadovanou poštovní službu
ve výši skutečných nákladů dle aktuálního ceníku poštovních služeb
2. náklady na balné
10,- Kč

 

 
V. Způsoby úhrady nákladů za poskytnutí informace:
1. v hotovosti na Obecním úřadu Račice
2. poštovní poukázkou na účet OÚ Račice – 35221-751/0100
3. převodem na bankovní účet OÚ Račice – 35221-751/0100
 
 
 
Informace může být předána žadateli až po prokazatelné úhradě nákladů.