Vyhledávání


Kontakt

Obec Račice
Račice 23
592 55 Bobrová

Datová schránka: fhhaxat

566 673 256

E-mail: racice@racice.net

Informace vodoprávního úřadu MěÚ Nové Město na Moravě

06.08.2018 19:24

Vzhledem k aktuálnímu počasí, stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci žádáme občany města Nové Město na Moravě a obcí ve správním obvodu Obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě, aby důsledně šetřili vodou (odebíranou z potoků, řek, vodních nádrží, ze studen, jiných zdrojů podzemních vod a vodovodů pro veřejnou potřebu).

  • Je třeba omezit nebo zcela vyloučit napouštění bazénů, mytí vozidel a kropení zpevněných ploch, zásadně omezit zalévání zelených ploch a sportovišť, omezit zalévání zahrad.
  • Pitnou vodu využívat pouze k pitným a nezbytným hygienickým účelům.